הרצאה שנתית ע"ש מיכאל פייגה – 28.5

הרצאה לזכר פייגה