השנה בכנס: אורח ישראלי מחו"ל – פרופ' אסא דורון

יוצרים מסורת: בכוונת האגודה האנתרופולוגית הישראלית למסד מעמד של הרצאה מרכזית נוספת שתינתן על ידי אורח ישראלי שפועל בחו"ל. השנה יפתח את המסורת פרופ' אסא דורון מהאוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה (Australian National University) ויציג את הרצאתו: על פלאפונים ופסולת: הערות על מתודולוגיה, עבודת שדה ותיאוריה

 

assa doron pic

Assa Doron is Associate Professor in the College of Asia & the Pacific, at the Australian

National University. He works in India and has written on caste, marginalisation, health and

media in India, carrying extensive fieldwork in Varanasi. He is currently completing a

manuscript on Waste in India, co-authored with Robin Jeffrey. Amongst Doron’s recent

publications are: The Great Indian Phone Book: how the cheap cell phone changes business,

politics and daily life (Harvard, 2013), The Cultural Politics Shit: class, gender and public

space in India (Postcolonial Studies, 2015, with Ira Raja), and Unclean, Unseen: social

media, civic action and urban hygiene in India (South Asia, 2016).