טרם הסתיימה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונ' ת"א

טרם הסתיימה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

באוניברסיטת תל אביב  לשנת הלימודים תשע"ח.

מועד סיום ההרשמה הינו ה-31  למרץ.

 

לפרטים נוספים:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2016-17/soc-third-moamad