כנס בטיוואן בנושאים של שפה ודיאלוג בהקשרים תרבותיים ורב-תרבותיים

כנס שנתי בנושאים של שפה ודיאלוג בהקשרים תרבותיים ורב-תרבותיים.

הכנס יתקיים ב-25 – 28 בספטמבר 2018 בטיוואן.

לינק לאתר הכנס

קול קורא מפורט לכנס – דד ליין להגשת הצעות – 16. באפריל 2018