כנס פרישה של חיה שטייר נח לוין אפשטיין ויוסי שביט – אונ' ת"א

כנס פרישה של חיה שטייר נח לוין אפשטיין ויוסי שביט – 3 – 4 באוקטובר 2018 – אוניברסיטת ת"א

מסע בין כוכבים: ריבוד ואי- ובעולם שוויון בישראל

מצורפת הזמנה ותכנית מפורטת: כנס פרישה של חיה שטייר נח לוין אפשטיין ויוסי שביט – אונ' ת"א