כנס תלמידות ותלמידי המחקר של המחלקה באונ' העברית – 12.6.17

כנס תלמידות ותלמידי המחקר החמישי של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים – 12.6.17

הזמנה לכנס דוקטורנטים באוניברסיטה העברית – 2017