כנס תלמידי מחקר באוניברסיטת ת"א – 12.6.17

"בין המחקר האקדמי לעשייה חברתית" – הכנס האינטר-דיסציפלינרי השנתי, לתלמידות ותלמידי מחקר,

המתקיים במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

כנס תלמידות ותלמידי מחקר 2017