מידעון האגודה הסוציולוגית

האגודה הסוציולוגית  פרסמה קול קורא לקראת הגיליון הבא של מידעון האגודה ומזמינה לפרסם דברי הגות, מאמרי דעה ופרשנוית סוציולוגיות לארועים מארועים שונים.

תאריך אחרון להגשה: 15 ביוני.

הקול הקורא כאן.