מכתב מהרווי גולדברג לקראת סיום תפקידו כנשיא

קראו את מכתבו של הרווי כאן.