מלגת פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אונ' ת"א

קול קורא למלגת בתר דוקטור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

באוניברסיטת תל אביב לשנה"ל תש"פ, מהקרן ע"ש פרופ' יונתן שפירא ז"ל

פרטים נוספים וקול קורא מלא