מפגש עדכון בענייני החרם

יום רביעי, ה-9 בדצמבר בשעה 17:15

בתום תוכנית הכנס לאתרופולוגיה פסיכולוגית שיתקיים באוניברסיטת בר-אילן נקיים מפגש עדכון הסוקר בקצרה את אירועי כנס ה AAA בעניין החרם ובוחן את הדרכים להמשך.

יעדכנו: הרווי גולדברג, ג'קי פלדמן, יהודה גודמן ודני רבינוביץ.

המרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש שמשון וחנה פלדמן

בניין 301 אולם קונגרסים (קומה שנייה)

אוניברסיטת בר-אילן.