משה שוקד סופד לנעמי נבו ז"ל

קשה עלי הפרידה הסופית מנעמי למרות שנעלמה מהעין הציבורית זמן רב לפני פטירתה. הכרתי את נעמי בשנות ה-60 עת הייתה סוציולוגית חבל הנגב במחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית. החלפתי אותה כאשר עברה לחבל פרוזדור ירושלים ולבסוף לחבל המרכז משם פרשה לגמלאות. הצוות כלל את חלוצי האנתרופולוגיה היישומית בישראל אשר עסקו בבעיות החברתיות שהתעוררו בתהליך ההתיישבות של העולים (רובם מארצות המזרח) במושבים ברחבי הארץ. נעמי, אשר גדלה ולמדה סוציולוגיה בלונדון, התמקדה בקריירה של מחקר, ייעוץ ומעקב בפרויקטים חדשים של ההתיישבות. לצד זה, השלימה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בעבודת שדה אתנוגרפית מרתקת במושב נהלל שהתפרסם בתולדותיו וחבריו. מקומה ותרומתה יזכרו בהיסטוריה של החברה הישראלית ובמיוחד בשל מאבקה העיקש לשינוי מעמדן של נשים במסגרות התעסוקה, בביטול חובת גיל פרישה מוקדם יותר משל גברים. מאבקה הממושך שהגיע לבתי המשפט הסתיים בניצחון ובחוק מדינה הנושא את שמה. נעמי הייתה פמיניסטית גאה זמן רב לפני שגל מחאת וזהות הפמיניזם חדרו לתאוריה ולמציאות חיי היום יום, כולל באקדמיה. היא הייתה דמות אהובה על כל מי שפגש בה, בנועם הליכותיה, היקף ידיעותיה, נחישותה בנושאים של צדק חברתי והעדר שמץ של התנשאות. על אף הזמן שעבר מאז שמחלתה נתקה בינינו שמורים דמותה וקולה צלולים בזיכרוני כפי שוודאי חשים גם חברי אגודה אחרים שזכו להכירה.

משה שוקד

 

מבין פרסומיה:

Nevo, Naomi. 1980. Social aspects of industrial villages in the cooperative rural sector of Israel. Journal of Rural Cooperation 8(1/2): 83-98

Nevo, Naomi. 1993. Technology as a Factor in Gender Differentiation of Work Roles: Case Study of Israel's Smallholder Villages. In Women in Israel, Studies of Israeli Society, Vol. VI.  Yael Azmon and Dafna Izraeli (eds), Transaction Publishers, 1993:167-182.