נדחה המועד האחרון להגשת הצעות לכנס ל-15 בפברואר

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס נדחה בשבועיים עד ל-15 בפברואר 2018