נותרו ימים ספורים להגשת תקצירים לכנס האיכותני – דד ליין: 24.10.17

הכנס הישראלי השמיני למחקר איכותני: "מחקר איכותני בין האישי לפוליטי"
7-6 בפברואר 2018 ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נותרו ימים ספורים להגשת תקצירים לכנס האיכותני (הדד ליין הוא ביום שלישי ה 24.10). 
הוועדה המארגנת מעוניינת להרחיב ככל האפשר את הקהילה האיכותנית ותשמח לקבל תקצירים והצעות למושבים מחוקרים וסטודנטים אשר מעוניינים להשתתף בכנס.
מצורף קול קורא שני בעברית וכן קול קורא ראשון בערבית ובאנגלית עם כל הפרטים להגשת תקצירים.