נימוקי הוועדה להענקת פרס גלקמן לעבודתה של טליה טרזה אסן

נימוקי השופטים על העבודה של טליה טרזה אסן_page-0001