סדנה בין לאומית לאנתרופולוגיה רפואית 3 – 4 ביולי, מכון ון-ליר והאו"פ

בתחילת יולי תתקיים לראשונה בארץ סדנה באנתרופולוגיה רפואית.

הסדנה תיפגש ב-3 ביולי במכון ון-ליר בירושלים וב-4 ביולי בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

במציאות של סגרגציה הולכת וגוברת בין קבוצות חברתיות שונות, המרחב הרפואי הוא מקום שבו נפגשות אזרחיות ולא-אזרחיות מרקע כלכלי, דתי ולאומי מגוון. בתי החולים, המרפאות, המשרדים הביורוקרטיים, והסביבות הפרא-רפואיות הן למעשה "אזורי גבול" שבהם מתקיימים שיתופי פעולה ייחודיים אך הם גם מקומות המאופיינים באי הבנות וחוסר אמון.

במשך יומיים יתאספו אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים מהארץ והעולם שמתעניינות במרחבים הגבוליים האלו מנקודות מבט אמפיריות ותיאורטיות שונות. אורחות הסדנה הן שתי אנתרופולוגיות רפואיות מובילות מארה"ב, מישל ריבקין-פיש מאוניברסיטת צפון קרוליינה שחוקרת ברוסיה ושרה ווילן מאוניברסיטת קונטיקט שחוקרת בישראל ובארה"ב.

 

מצורף פוסטר הסדנה: כאן

Poster - MedAnth Workshop 7-2017