סדנה במחקר דיגיטלי – אונ' תל אביב, 2 – 4 באוקטובר

סדה במחקר דיגיטלי

סדנת מחקר דיגיטלית - המכון למחקר חברתי - ,nuv