סדנת מחקר אתנוגרפית באוניברסיטת חיפה

החוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מארגן סדנת מחקר אתנוגרפית בת יומיים, לסטודנטים/ות לתארים מתקדמים מכל הדיסציפלינות. מטרתה להקנות היכרות מעמיקה עם המחקר האתנוגרפי לתלמידים מתקדמים בתוך ומחוץ לאנתרופולוגיה, העוסקים במחקר איכותני.

פרטים נוספים במסמכים הבאים:

קול קורא לסדנה – אתנוגרפיה בזירות משתנות

טופס בקשה להשתתפות בסדנה