ספר חדש על אנתרופולוגיה אורבנית בהשתתפות חוקרים ישראלים

ספר על אתנוגרפיה אורבנית בהשתתפות שלשה מחברי האגודה האנתרופולוגית: משה שוקד (פרק 1), פרן מרקוביץ (פרק 8) וליאורה צרפתי (פרק 28).

The Palgrave Handbook of Urban Ethnography

Editors: Pardo, Italo, Prato, Giuliana B. (Eds.)

פרטים נוספים באתר ההוצאה לאור: כאן 

ספר שוקד מרקוביץ