ספר חדש על רצח נשים בעריכתם של שלווה וייל וחוקרים נוספים

New book: Femicide across Europe: Theory, research and prevention

Weil, Shalva, Corradi, Consuelo and Naudi, Marceline, Bristol: Policy Press

Here is a link to open access:

http://www.oapen.org/search?identifier=1001748&fbclid=IwAR2Ww57wTnuErrc9bE

 Femicide - weil-page-001