ספר חדש: Generational Differences in Work Values and Ethics: An International Perspective

Generational Differences in Work Values and Ethics: An International Perspective

משה שרעבי

 

הספר מציג תמונה רחבה של הבדלים בין דוריים בערכי עבודה ובאתיקת עבודה ועוסק גם בהיבטים המעשיים של ניהול השונות הדורית בארגונים מקומיים ובינלאומיים.

חלקו הראשון של הספר בוחן את ערכי העבודה של עובדים מדור Y בהשוואה לעובדים מדורות קודמים בקנדה, ישראל, סין, דרום אפריקה, הודו, ארה"ב וקולומביה.

חלקו השני עוסק בהבדלים בין דוריים בערכי עבודה בקרב מנהלים ממזרח וממערב אירופה.

חלקו השלישי מוקדש לסיכום המאפיינים הייחודיים של דור ה-Y ולהיבטים היישומיים של ניהול ופיתוח המנהיגות בקרב דור ה-Y.

ספר זה יעניין מאוד את העוסקים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

מצורף צילום כריכת הספר.