עדכון: הוארך המועד האחרון להגשת תקצירים לכנס השנתי עד ל- 28.2.17

ניתן להגיש מושבים, הרצאות, פוסטרים ותמונות לתערוכת הצילום בנושא הכנס: בין "עבודה" ל"שדה": חשיבה מחודשת על ייצור ידע ועל זהות מקצועית באנתרופולוגיה העכשווית