עדכוני האגודה

באסיפה הכללית שנערכה בכנס האגודה באשקלון, נבחרו חברות וחברי ועד האגודה.

תודתנו והערכתנו הרבה לדבי גולדן שהשלימה שנים של תרומה ועשייה בועד המנהל.

ברכות לציפי עברי על בחירתה כנציגת אוני' חיפה.

לרגל שנת שבתון, אריקה וייס תחליף את מיכל קרבאל-טובי כנציגת אוני' תל אביב.