פורסמה טיוטת תוכנית הכנס השנתי!

פורסמה טיוטת תתוכנית הכנס, לפני שלב העיצוב הגרפי.

להורדה: טיוטת תוכנית הכנס.