פרס ע"ש ד"ר מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל

הקתדרה לעתודה מדעית בחברה הישראלית לזכר ד"ר מיכאל פייגה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תעניק לסטודנט/ית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרס בסך 5000 ש"ח על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי, שעניינה הוא החברה בישראל.

את ההצעה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: herzogb@bgu.ac.il , עד יום ב', 2 באפריל 2018
יש לצרף להצעת המחקר מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט וסימוכין על שההצעה מאושרת.
לא ייבדקו הצעות שיוגשו לאחר המועד הנקוב.

פרטים נוספים: פרס על שם מיכאל פייגה