קולות הקוראים של כתב העת – Anthropology of the Middle East

מצורפים קולות הקוראים לשלושת הגליונות הבאים של כתב העת – Anthropology of the Middle East

Call for papers for issue 13:2 (due to be published in winter 2018) focusing on RETHINKING POWER IN TURKEY THROUGH POLITICS FROM BELOW (edited by Elise Massicard). Deadline for submissions: 15 March 2018

RETHINKING POWER IN TURKEY THROUGH POLITICS FROM BELOW

Call for papers for issue 14:1 (due to be published in summer 2019) focusing on DYNAMICS OF ECOLOGICAL AWARENESS IN THE MIDDLE EAST AND MAGHREB(edited by  Anahita Grisoni and Marjan Mashkour). Deadline for submissions: 1 September 2018

DYNAMICS OF ECOLOGICAL AWARENESS IN THE MIDDLE EAST AND MAGHREB

Call for papers for issue 14:2 (due to be published in winter 2019) focusing on VISUAL ANTHROPOLOGY IN THE MIDDLE EAST (edited by Esther Herzog and Yael Katzir). Deadline for submissions: 15 March 2019

VISUAL ANTHROPOLOGY IN THE MIDDLE EAST