קול קורא: כתב העת "גילוי דעת" – קורצ'אק במאה ה-21

גילוי דעת הוא כתב עת שפיט רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות, המתפרסם פעמיים בשנה בהוצאת המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים והקיבוץ המאוחד.

על המאמרים להיות בהיקף של כששת אלפים מילה. כל המאמרים יעברו שיפוט עמיתים ועריכה מדעית.

הנחיות להגשת מאמרים ניתן למצוא בקישור:

www.smkb.ac.il/gilui-daat/submission-guidelines

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2019. הגיליון יראה אור בראשית 2020.

להגשת המאמרים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לעורך בפועל של כתב העת, ד"ר מעין מזור: gilui.daat@smkb.ac.il

 

לקול הקורא המלא: קול קורא כתב עת גילוי דעת קורצ'אק במאה העשרים ואחת סופי