קול קורא: תמיכה לימי עיון מטעם האגודה האנתרופולוגית

בדומה לשנים הקודמות, גם השנה תציע האגודה האנתרופולוגית הישראלית תמיכה בימי עיון וכנסים.

אחת המטרות המרכזיות לשמה הוקמה האגודה הינה קידום האנתרופולוגיה הישראלית בארץ ובעולם באמצעות יצירת מסגרות דיון לאנתרופולוגים מתחומים שונים. לפיכך, האגודה תקצה בכל שנה עד 5000 ₪ לטובת ארגון כנסים, סדנאות וימי עיון שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב העמיתים, הסטודנטים והציבור הרחב. הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו עד 1500 ש”ח.

לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com) לפחות 30 יום בטרם האירוע. בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה. בנוסף, הנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).

מועדי הגשה:

1 באוקטובר 2018 – 31 בדצמבר 2018

1 במאי 2019 – 30 ביוני 2019 (בהתאם לנותר בתקציב השנתי)

עד כה זכו לתמיכת האגודה:

יום עיון לדוקטורנטים ודוקטורנטיות, ינואר 2017

סדנה בינלאומית לאנתרופולוגיה רפואית, יולי 2017

יום עיון “העולם הרב-מיני” של קהילת אדם – חיה, אוקטובר 2017 – תמונות ותכנית האירוע: כאן