קול קורא לגיליון מספר 11 של כתב העת ”דברים“ – עומס!

"אם אתם נמצאים במכוניתכם, תקועים ממש עכשיו בפקק בשל עומס תנועה, אל תפתחו בבקשה את המייל כדי לקרוא את ההודעות האחרונות. מחקרים מלמדים שעומס מתמשך מביא להחלטות שגויות ולעתים אף הרות אסון. בכל מקרה, בזמן שאני כותבת אליכם שורות אלו, מהכפר שלי הנטוע בלב יערות בגליל, אני שוקלת אם להפעיל מזגן, כי גם כאן כבר מצטבר עומס חום שמקהה את המחשבה. והנה תוך כדי שיחת אקראי זו ישנן כבר שתי הצעות למאמרים לגיליון מספר 11 של כתב העת ”דברים“ העתיד לצאת לאור באוקטובר 2018."

פרופ‘ נעימה ברזל עורכת ”דברים“

פרטים נוספים ב"קול הקורא" המצורף:

קול קורא לגליון מס 11