קול קורא להגשת מאמרים – כתב העת "הגירה"

הגירה, כתב עת אקדמי רב-תחומי מקוון, העוסק בתופעת ההגירה על היבטיה השונים, מזמין חוקרים/ות לשלוח מאמרים בעברית ובאנגלית, עבור גיליון מיוחד בנושא הגירה וחינוך.

עורכת אורחת של הגיליון היא ד"ר ריטה סבר (מביה"ס לחינוך והמכון לחקר הטיפוח בחינוך, של האוניברסיטה העברית), חברת מערכת של כתב העת "הגירה".

גיליון מיוחד זה יוקדש למאמרים הנוגעים לכל הסוגיות הקשורות בהגירה וחינוך, כגון: השפעת ההגירה על הישגים חינוכיים, על דפוסי החינוך בבית, על הקשר הבין-דורי במשפחות מהגרות, על היפוך תפקידים וסמכות ההורים, על שינויים במאזן הכוחות המגדרי במשפחה, על השפעת מהגרים על מערכות החינוך במדינה הקולטת, על האינטראקציה בין מוסדות חינוך ובין הורים וסבים מהגרים, על מעורבות הורים במוסדות החינוכיים של ילדיהם, וכל נושא אחר אשר יתרום להבנת התופעה, הן ברמת המיקרו והן ברמת המקרו.

הגירה הוא כתב עת אקדמי, שפיט, היוצא לאור בחסות קהילת הגירה ודמוגרפיה של האגודה הסוציולוגית הישראלית והמכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין. כתב עת זה מהווה במה פרסומית למחקרי הגירה בתחומי סוציולוגיה, מדעי המדינה, דמוגרפיה, חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, תקשורת, היסטוריה, כלכלה, ספרות, תכנון ערים, ועוד. מחקרים אלה עוסקים בהיבטים שונים הקשורים בהיותה של מדינת ישראל חברת מהגרים, במסגרת תהליכים מקבילים בעלי השפעה רבה בהקשר הגלובאלי.  כתב העת הגירה פתוח לגישות תיאורטיות וזוויות ניתוח שונות.

הנחיות למחברים

 • היקף המאמר עד- 8,000 מילים.
 • המאמר לא נמסר לפרסום בכתב עת אחר.
 • המאמר ייכתב בתוכנת Word, בגופן Tahoma, גודל 10, רווח של שורה וחצי,  מיושר לשני הצדדים.
 • פסקה חדשה תצוין בהזחה ולא ברווח כפול.
 • ציטוטים יצוינו בהזחה מצד ימין.
 • ניתן לשלב במאמר חומרים מקוריים ממגוון תחומי היצירה, כגון תמונות וסרטונים.
 • יש להגיש את המאמר לאחר עריכה לשונית ולצרף תקצירים בעברית ובאנגלית בני 200 מילים כל אחד. התקצירים יכללו את שם המאמר.
 • לאחר התקציר בעברית יופיעו 6-5 מילות מפתח.
 • יש להוסיף למאמר דף נפרד ולציין בו בעברית ובאנגלית, את שמות המחברים,  תוארם האקדמי, שיוכם המוסדי ומספר שורות אודות המחברים.
 • הפניות לביבליוגרפיה יופיעו בטקסט בסוגריים עם שמות המחברים ושנת הפרסום. המילה "שם" לא תופיע בטקסט ויש לציין מחדש את המקור.
 • הערות לטקסט יופיעו בסוף המאמר (לפני הרשימה הביבליוגרפית).
 • הרשימה הביבליוגרפית תותקן לפי כללי APA1, התקפים כיום בכתב העת של האגודה הסוציולוגית "סוציולוגיה ישראלית". יש להקפיד על התאמה מלאה בין האזכורים בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות.
 • בהליך השיפוט המערכת מסתייעת בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי – אנונימי.
 • המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורכים שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו עריכה לשונית והמחברים יידרשו לתיקונים נוספים ולאישורו הסופי של המאמר לפני פרסומו.
 • מאמר שהתקבל לפרסום יועלה לאתר כתב העת, עוד בטרם הופיע הגיליון המלא

חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים לכתובת הדואר האלקטרוני: ritasever9@gmail.com

תאריך אחרון לשליחת מאמרים לגיליון זה 31/5/2018

קישור לקול הקורא