קול קורא להשתתפות במושב בכנס האנתרופולוגי 2019

עולמות אחרים: אנתרופולוגיה, ארכאולוגיה וההבדלים האונטולוגיים

להצעות נא לפנות לטליה שי במייל: talia_shay@yahoo.com

העניין הגובר של אנתרופולוגיה ביחסים בין תרבות וטכנולוגיה, ומאידך העניין הגובר של הארכאולוגיה בחיים החברתיים, מעלים שאלות לגבי האונטולוגיה של המדעים הללו.  העיסוק באונטולוגיה רווח היום הן במדעים והן במדעי הרוח, והוא מעלה שאלות לגבי הטבע של הדיסיפלינות השונות, איזו מציאות הן חוקרות, מה הם ההקשרים בין הישויות השונות הנחקרות, למשל אדם וסביבה, ולבסוף, מה טיבו של ההסבר והאם הוא נובע מהחומר עצמו או מקונטקסט הכללי.  הדיון האונטולוגי העכשווי איננו כולל שאלות לגבי הבסיס האפיסטמולוגי של המדעים השונים.  ניתן לשער שהדיון בשאלות האונטולוגיות קשור בעיקרו לנטישת החלוקה לקטגוריות "מודרניות" של קבוצות בני אדם, כמו "מיעוטים", או ישויות שונות, לדוגמא "דת", אשר יחסו להן תכונות קבועות, לטובת חיפוש אחר המהות והרעיונות הבסיסים של כל אחת  מהדיסיפלינות. המושב הנוכחי מציע דיון באונטולוגיה של האנתרופולוגיה החוקרת את השונות האנושית של קבוצות בני אדם ובאנתולוגיה של ארכאולוגיה, המתמקדת ב"דברים" עצמם ובשונות ביניהם.  הדיון יכלול גם את ההסברים השונים של המציאות על ידי הדיסיפלינות השונות הנובעים מה"טבע" השונה שלהם.  כך למשל בעוד האנתרופולוגיה מתמקדת בהסברים הקשורים בחברה, הארכאולוגיה אשר איננה תאורטית בדרך כלל, מנסה להסביר את שונות בין המכלולים על ידי שיוכם לקונטקסט מסוים.  צורת הסבר כזו של המציאות היא בעייתית, מאחר ולעתים קרובות ההסבר יכול להתבסס על משהו אשר איננו קשור בחומר הארכאולוגי כמו רעיונות מופשטים על  דת או פוליטיקה.

אשמח לקבל הצעות נוספות למושב הדנות בנושאים הבאים:

1- אונטולוגיה במדעים ו\או הסיבות לעיסוק העכשווי באונטולוגיה

2 – האונטולוגיה האנתרופולוגית הכוללת פרט לדיון התאורטי גם דוגמאות מהשטח.

3 – השוואה בין האונטולוגיה הארכאולוגית והאנתרופולוגית הממחישות את השוני והדמיון ביניהן  בעזרת דוגמאות מהתחומים השונים.

להצעות נא לפנות לטליה שי במייל: talia_shay@yahoo.com