קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר במרכז ספרא

קבוצת מחקר בנושא "רב-תרבותיות וגזענות במערכת הבריאות" תפעל במהלך השנה האקדמית 2016-2017. הקול הקורא כאן.

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.10.16