קול קורא ליום עיון: מעבר להתנגדות ולדיכוי: פרספקטיבות חדשות בחקר היומיום

קול קורא ליום עיון של קהילת צריכה ותרבות באגודה הסוציולוגית
בשיתוף התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן והתכנית לתואר שני בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה
בנושא:
מעבר להתנגדות ולדיכוי: פרספקטיבות חדשות בחקר היומיום

יום העיון יתקיים ב- 3.6.2018 באוניברסיטת בר-אילן
תקצירים יש להגיש עד לתאריך 27.1.2018 למייל: cultureconsumption@gmail.com
פרטים נוספים בקול קורא המלא: כאן