קול קורא לכנס בנושא הגירה – מרץ 2019, בית ברל

הגירה 1הגירה 2