קול קורא לכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית – חיפה 2019

הכנס ייערך באוניברסיטת חיפה ב- 21-22.1.2019

להלן קול הקורא המפורט:

כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית – חיפה 2019