קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך – למלא את החסר: סוגיות ואתגרים באוריינות אקדמית

קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך:

 

למלא את החסר: סוגיות ואתגרים באוריינות אקדמית

 

שלומי דורון ומרגלית יוסיפון (עורכים)

 

אוריינות אקדמית מתייחסת לארבעת אופנויות השפה (קריאה, כתיבה,  דיבור והאזנה) אשר נרכשות במסגרות בית ספריות ואקדמיות.  קריאה וכתיבה אקדמיים הם אבן יסוד בהשכלה הגבוהה, בהיותם האופנים השגורים ביותר לתיעוד התפתחות הידע האנושי, פרסומו והפצתו, ומצופה מבוגר/ת מערכת החינוך לשלוט באופנויות אלו. מהמשתתפים בהשכלה הגבוהה נדרשים כישורים קוגניטיביים ואורייניים גבוהים בהם יכולות של הבנת טקסט, ניתוח, קישור, אינטגרציה בין נושאים, הפקת פרשנות וסיכום המשמעויות הגלומות בטקסט וכן – יכולת לבטא רעיונות בכתיבה אקדמית. אולם, המציאות שונה ובשנים האחרונות אנו רואים בעולם ובארץ מיומנות נמוכה ופוחתת ביכולות הקריאה והכתיבה של סטודנטים/יות רבים בישראל.  

 

בספר זה ברצוננו לבחון את מרכיביו השונים של המחקר והפדגוגיה הקשורים לאתגרי  פיתוח אופנויות השפה האקדמית השגורה בהשכלה הגבוהה, וכן – ולהבין את מאפייני הקשיים והשינויים באורייניות העכשווית, כמו גם כלים ודרכים שפותחו ומיושמים בהצלחה במוסדות להשכלה גבוהה.  

הספר מיועד לצאת בהוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מחשבות על החינוך, מכון מופ"ת והמכללה האקדמית אשקלון.

 

חוקרות וחוקרים וצוותי הוראה מתחומי  החינוך ומדעי החברה והרוח, שמחקריהם קשורים לנושא, במגוון שיטות מחקר, מוזמנות ומוזמנים להגיש מאמרים מקוריים לשיפוט. אורך המאמר עד 9,000 מילים; כולל הפניות, הערות שוליים וביבליוגרפיה על-פי הנחיות APA. על המאמר לכלול תקצירים בעברית ובאנגלית. המאמרים יעברו שיפוט מסודר, כמקובל בספר מדעי. את המאמרים יש לשלוח עד יום שלישי, י"א במרחשון, תשע"ח (31.10.2017) אל ד"ר שלומי דורון shlomidoron@013.net.