קול קורא למחקר מ.א. על קהילת העבריים בדימונה

במסגרת מחקר על קהילת העבריים בדימונה, פרופ' פראן מרקוביץ' וד"ר ניר אביאלי מעוניינים להנחות סטודנטית/סטודנט בכתיבת עבודת תזה (לקראת תואר שני) אשר תתמקד במטבח הטבעוני המיוחד של בני הקהילה ובמשמעויותיו החברתיות.

המחקר יתנהל באנגלית ובעברית ושיטת המחקר תהיה עבודת שדה אתנוגרפית.

מועמדת או מועמד מתאימים יזכו במלגת מחקר (מעבר למלגות הרגילות של המחלקה, ומעבר למשרות התרגול).

 

לפרטים נא לפנות אל ד"ר ניר אביאלי במייל avieli@bgu.ac.il