קול קורא למלגת בתר-דוקטור באוניברסיטת ת"א

הקרן למלגות על-שם פרופ' יונתן שפירא

הקרן מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תשע"ח בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכה/זכתה בתואר במהלך  3 השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שי/תציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג במהלך שנת המלגה.

גובה המלגה כ- 68,000 ₪. הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל, בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן  מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 1.3.17

להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל    dganitw@tauex.tau.ac.il

פרטים נוספים – כאן