קול קורא למלגת בתר דוקטור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אונ' ת"א

מצ"ב קול קורא למלגת בתר דוקטור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

באוניברסיטת תל אביב לשנה"ל תשע"ט, מהקרן ע"ש פרופ' יונתן שפירא ז"ל.

פרטים נוספים כאן