קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת ת"א

הקרן למלגות על-שם פרופ' יונתן שפירא קול קורא למלגת בתר-דוקטור הקרן מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תשע"ט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכה/זכתה בתואר במהלך 3 השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שי/תציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג (residence )במהלך שנת המלגה. גובה המלגה כ-69 אלף ש"ח. הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל, בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

 

פרטים נוספים להגשת מועמדות בלינק הבא: קול קורא, בתר דוקטור, לתשעט

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 15.2.18