קול קורא למשרה באוניברסיטת בר אילן

מצורף קול קורא למשרה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן

Tenure track position in sociology or anthropology-1