קול קורא למשרה באוניברסיטת ת"א

מצורף קול קורא למשרה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת ת"א

קול קורא למשרה באוניברסיטת תל אביב