קול קורא למשרה עבור אנתרופולוגים באונ' אריאל

לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת אריאל דרוש חבר/חברת סגל בתחום
האנתרופולוגיה התרבותית במסלול מחקרי. המועמדים יבחנו על סמך הישגים מעולים
במחקר ובהוראה.
דרישות:
– תאר שלישי באנתרופולוגיה
– השתלמות פוסט דוק רצוי בחו"ל –
– פרסומים מדעיים בכתבי עת עם שיפוט מדעי
– ניסיון בהוראה
– ניסיון / ידע באנתרופולוגיה יישומית או ניסיון בעבודה בארגונים יתרון –
– ניסיון / ידע בחקר קהילות יתרון –
מועמדת/מועמד שיתקבלו אמורים ליזום מחקר, ללמד, להגיש בקשות למענקי מחקר,
להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים ולקחת חלק פעיל בפעילויות המחלקה.
שפת ההוראה היא עברית.
בבקשת המועמדות יש לכלול:
• מכתב נלווה המתאר את תחומי המחקר
• קורות חיים מעודכנים, כולל רשימת פרסומים, ניסיון בהוראה ותכנית מחקר עתידית
• תחומי הוראה אפשריים ופירוט ניסיון קודם בהוראה, כולל סקרי הוראה )אם קיימים(
• עותק של שלושה מאמרים מדעיים מייצגים
• פרטי התקשרות של שלושה ממליצים מהאקדמיה
בקשת מועמדות ניתן לשלוח לרכזת החוג גב' נטלי פוגל בדוא"ל natalief@ariel.ac.il

בברכה,
ד"ר עוזי בן שלום –
ראש החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
רק פניות מתאימות תענינה
הדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמד
איוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה
ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
האוניברסיטה איננה מחויבת לבחור במי מהמועמדים

קול קורא מלא בעברית

קול קורא מלא באנגלית