קול קורא לסדנה בינלאומית באנתרופולוגיה רפואית שתתקיים ב-3-4 ביולי 2017

קול קורא להשתתפות בסדנה בינלאומית באנתרופולוגיה רפואית שתתקיים ב 3-4 ביולי 2017

תאריך אחרון להגשת תקצירים: 15 בדצמבר 2016

פרטים נוספים בלינק המצורף: קול קורא לסדנה