קול קורא לסדנת חיפה לפרפורמנס – 12.06.18

נושא הסדנה: פרפורמנס כיצרן ידע

סדנת חיפה לפרפורמנס, ביוזמת החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה, היא אירוע אקדמי רב תחומי –
שמטרתו לעודד שיח בין ענפיהם המגוונים של האנתרופולוגיה וחקר התרבות לבין חקר אמנויות המופע,
באמצעות בחינת נתיבי ואופני הנדידה של המושג "פרפורמנס".
החיבור התיאורטי בין אנתרופולוגיה לאמנויות המופע, הגיע לשיאו בארצות הברית בפרק הזמן שבין סוף
שנות השבעים לראשית שנות השמונים. דיאלוג רעיוני זה היווה שלב מהותי בניסוח נקודות המגע השונות
בין מופעים חברתיים לבין מופעים אמנותיים, ובהגדרת האופנים בהם קהל הופך לקהילה. מתוך חיבור זה
התגבשו "לימודי פרפורמנס" כשדה ידע שמתמקד בתופעות תרבותיות ומופעים אמנותיים תחת אותו
ארסנל של כלים תיאורטיים. באמצעות המושג "פרפורמנס" הפך החיבור בין אסתטיקה לאנתרופולוגיה
למודל ללימוד גילומים מגוונים של מבנים סימבוליים ובתוך כך, רשת של מושגים, כמו למשל: נרטיב,
תיאטרליות, משחקיות, שחקנים חברתיים ודרמה חברתית, התייצבו כעקרונות מובילים בחשיבה על
תרבות. חשיבותה של ג'סטה, תנועה במרחב, קול, מופעים תלויי מקום והקשר, הן רק כמה דוגמאות
בודדות למגמה זו.
כמעט ארבעה עשורים אחרי מיסוד התחום של "לימודי פרפורמנס", אנו מזמינות חוקרים וחוקרות
מתחומי ידע שונים, לרבות תלמידי תואר שני ושלישי, שמתמודדים במחקריהם עם האתגרים
התיאורטיים שמציע המושג "פרפורמנס", על ביטוייו וגילויו האסתטיים, האתנוגרפיים, המגדריים,
החברתיים והפוליטיים. כמו גם, מחקרים המציעים דיון תיאורטי ומתודולוגי במושג "פרפורמנס" או
מחקרים המשתמשים ב"פרפורמנס" כקונספט מארגן וככלי אנליטי. סדנת המחקר "פרפורמנס כיצרן
ידע" תאפשר לנו לשאול מחדש אילו סוגי ידע מיוצרים דרך "פרפורמנס"? מתוך דיון רב תחומי, נבקש – –
לבחון מחדש את המרחב הדיסציפלינרי הרחב והלא תחום של "לימודי הפרפורמנס", כמו גם להתמודד
עם יצירתיות ומופע, בהקשר אמנותי או חברתי, כתופעות תרבותיות המתממשות במרחב. כמפגש בין-
תחומי, הסדנה מבקשת לעודד דיאלוג בין תחומי ידע המסווגים במערכת האקדמית כנפרדים תחת —
הקטגוריות של מדעי החברה ומדעי הרוח באמצעות בחינה ביקורתית של ארגז הכלים התיאורטי —
והאתנוגרפי לחקר פרפורמנס.

הסדנה תתקיים ביום ג', 12.06.18 במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, באוניברסיטת חיפה . אנו
מזמינות חוקרים וחוקרות, לרבות תלמידי תואר שני ושלישי, להגיש הצעות להצגת מחקרים אשר בוחנים
היבטים אמנותיים, תרבותיים וחברתיים של המושג "פרפורמנס" על הקשריו הרחבים והרב תחומיים.
הצעות )בהיקף של עד 250 מילים בעברית או באנגלית( יש לשלוח עד לתאריך 1.4.2018 לדוא"ל:
performanceknowledge@gmail.com , נא לציין את כותרת המחקר ואת פרטי ההתקשרות של
המציע/ה.

הסדנה מתקיימת הודות לתמיכת האגודה האנתרופולוגית הישראלית, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, החוג לתיאטרון ביה"ס לאמנויות, Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of The Arts, The Theatre Deptartment

קול קורא לסדנת חיפה לפרפורמנס