קול קורא לקבוצת מחקר: ערים, מגוון וצדק חברתי

City, Diversity and Spatial Justice, heb+arbic, 2018-2019 (1)-page-001City, Diversity and Spatial Justice, heb+arbic, 2018-2019 (1)-page-002