קול קורא לקבלת מימון מהאגודה האנתרופולוגית הישראלית

קול קורא לקבלת מימון מהאגודה האנתרופולוגית הישראלית:

אחת המטרות המרכזיות לשמה הוקמה האגודה הינה קידום האנתרופולוגיה הישראלית בארץ ובעולם באמצעות יצירת מסגרות דיון לאנתרופולוגים מתחומים שוניםלפיכך, האגודה תקצה בכל שנה עד 5000 ₪ לטובת ארגון כנסיםסדנאות וימי עיון שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב העמיתיםהסטודנטים והציבור הרחב. הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו עד 1500 ש"ח

לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com). בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה. בנוסףהנכם מתבקשים לציין עבור אלו הוצאות המימון מיועד (עד 250 מילה).

מועדי הגשה:

אוקטובר 2017 – 1 בינואר 2018

מאי 2018 – 1 ביולי 2018 (בהתאם לנותר בתקציב השנתי)

עד כה זכו לתמיכת האגודה:

יום עיון לדוקטורנטים ודוקטורנטיות, ינואר 2017

סדנה בינלאומית לאנתרופולוגיה רפואית, יולי 2017