קול קורא לתלמידי מחקר בנושאי אדם, טבע ומורשת

רשות הטבע והגנים והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון  מעוניינים לגייס תלמידי מחקר (מ"א וד"ר) אשר מתעניינים בקשר שבין  בני אדם וקהילותיהם לבין הטבע והאקולוגיה, ובממשק שבין מורשת ותיירות לאתרי טבע. מועמדים מתאימים יזכו במלגות ובתמיכה לוגיסטית ויכתבו את מחקריהם במסגרת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בהנחיה משותפת עם מומחי רשות הטבע והגנים.

לפרטים נא לפנות לד"ר ניר אביאלי avieli@bgu.ac.il
ולד"ר אייל מטרני e.mitrani@npa.org.il