קול קורא: סדנת כתיבה של קהילת סביבה וחברה

קול קורא לסדנת הכתיבה השנתית השלישית לתלמידי מחקר בתחום הסביבה והחברה, של קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית ובשיתוף ביה"ס לסביבה ומדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

הסדנה תיערך ב- 2 ביוני 2019 בחוג ללימודי הסביבה (בניין הקפסולה) באוניברסיטת תל אביב, בשעות 16:00-09:30

את התקצירים יש לשלוח עד ה- 17 בפברואר 2019 לכתובת: envsocsection@gmail.com

תשובות יינתנו עד תחילת חודש מרץ 2019

קול קורא מלא: כאן