קול קורא קבוצת קריאה, כתיבה ופעולה בתחום בריאות ורפואה‎

קהילת בריאות ורפואה באגודה הסוציולוגית הישראלית יוזמת הקמה של קבוצת קריאה, כתיבה ופעולה בתחום הבריאות והרפואה. קבוצה זו מיועדת לכתיבה, דיון ופעולה עבור חוקרות/ים, אשר עוסקות/ים בסוגיות חברתיות שונות הקשורות לשדה הרפואי ומבקשות/ים לפעול להעלאת מודעות חברתית ולמען שיפור או שינוי המצב הקיים במערכת הבריאות.

אנו מזמינות חוקרות/ים צעירות/ים וותיקות/ים, סוציולוגיות/ים או/ו מדיסציפלינות שונות, בעלי/ות מוטיבציה ותשוקה לכתיבה ופעולה בנושאי הבריאות והרפואה, המתחייבות/ים לקחת חלק בבניית הקבוצה, בתהליכי הכתיבה לאורך המפגשים השונים וביוזמות ופעולות חברתיות וביקורתיות בתחומי הבריאות להגיש הצעה להשתתפות בקבוצה, בהתאם לקול קורא המצ"ב עד לתאריך 30.9.2018.

נשמח להצעותיכן/ם,

מקימות הקבוצה: דר' פאולה פדר-בוביס, ליאת ליפשיץ- מלביצקי, דר' ליאור שחר, דר' תמי סגיב-שיפטר ודר' לימור מעודד-דנון

מצורף קול הקורא המלא:

קול קורא קבוצת קריאה, כתיבה ופעולה בתחום בריאות ורפואה